Dịch vụ đánh giá hiện trạng hoạt động hệ thống Oracle(Healthcheck)

Thu thập dữ liệu về tình trạng hoạt động của CSDL :

  • Tình trạng về khai thác tài nguyên CPU: CPU sử dụng bởi hệ thống, chương trình của người sử dụng, CPU bị chờ do I/O, CPU còn rỗi…
  • Tình trạng hoạt động của cluster ware và các thành phần của nó.
  • Thông tin về các chỉ số sử dụng hiệu quả đối với các instance của database: Buffer hit, buffer nowait, library hit, redo nowait, latch hit…
  • Thông tin về các sự kiện tốn nhiều thời gian nhất của hệ thống
  • Thông tin về các câu lệnh SQL tốn nhiều tài nguyên nhất về phương diện thời gian CPU, đọc đĩa nhiều và sử dụng nhiều bộ nhớ nhất
  • Tình trạng backup của các CSDL và trạng thái khả dụng của bản backup
  • Các lỗi phát sinh đáng chú ý của CSDL

Kiểm tra, phân tích

Đưa ra các kết luận và các khuyến cáo

Giải thích các nguyên nhân, cách khắc phục và ngăn chặn sự cố cũng như các biện pháp để tránh xảy ra trường hợp tương tự.


Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:

Hà Nội: Mr Nguyễn Tùng Linh – 0989 890 326 – linhnt@bnh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp! Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!