Dịch vụ khắc phục sự cố bất thường hệ thống dữ liệu Oracle

Kỹ thuật viên cao cấp của nhà cung cấp dịch vụ thực hiện hỗ trợ từ xa hoặc có mặt tại chỗ trong vòng 01 giờ khi có yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng. Việc xử lý khắc phục sự cố đối với các CSDL cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  •  Phản ứng đối với sự cố của CSDL cần tuân thủ yêu cầu thời gian đáp ứng của dịch vụ.
  • Có chính sách sao lưu CSDL hợp lý để hạn chế tối đa việc mất mát dữ liệu trong tình huống có sự cố.
  • Phản ứng một cách nhanh nhất trong thời gian yêu cầu đáp ứng nhằm hạn chế tối đa thời gian gián đoạn CSDL.
  • Lựa chọn khả năng tốt nhất và thực hiện khôi phục CSDL nhằm hạn chế tối đa khả năng mất mát đối với các dữ liệu quan trọng.

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:

Hà Nội: Mr Nguyễn Tùng Linh – 0989 890 326 – linhnt@bnh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp! Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!