Dịch vụ tối ưu tinh chỉnh tốc độ hệ thống dữ liệu Oracle

Thu thập dữ liệu và tính toán thông tin liên quan đến tình trạng hoạt động của CSDL:

 • Tính toán các chỉ số về load profile: Redo size, logical read, block changes, physical read, physical write, ….
 • Tính toán các chỉ số về sử dụng hiệu quả đối với các instance của database: Buffer hit, buffer nowait, library hit, redo nowait, latch hit, …
 • Tính toán thời gian đáp ứng của các instance cả về thời gian dịch vụ và thời gian chờ.
 • Đưa ra các sự kiện chính buộc hệ thống tiêu tốn tài nguyên để chờ các sự kiện này.
 • Thông tin về cache, latch, tình trạng khai thác của CPU, …
 • Thông tin về các câu lệnh SQL tốn nhiều tài nguyên nhất về phương diện thời gian CPU, đọc đĩa nhiều và sử dụng nhiều bộ nhớ nhất.
 • Thông tin về cấu hình và các tham số của hệ điều hành có ảnh hưởng đến hoạt động của CSDL.
 • Kiểm tra, phân tích và phát hiện các vấn đề tồn tại.
 • Kiểm tra tính toàn vẹn cấu trúc dữ liệu vật lý của các file dữ liệu nhằm phát hiện các block dữ liệu bị lỗi.
 • Thực hiện phân tích tình trạng hoạt động tổng thể cũng như của các thành phần của CSDL.
 • Sao lưu hệ thống, kiểm tra tính toàn vẹn của phiên bản backup.

Đưa ra các đề xuất và giải pháp xử lý:

 • Đưa ra các đề xuất và giải pháp làm tăng hiệu năng hoạt động của CSDL đặc biệt giảm thời gian đáp ứng đối với các giao dịch chính của CSDL.
 • Đưa ra các đề xuất và giải pháp nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho dữ liệu.
 • Đưa ra các đề xuất đối với CSDL về khả năng tăng tải của hệ thống và sự cần thiết năng cấp phần cứng nếu hệ thống quá tải trong tình huống cần thiết.
 • Đưa ra các khuyến nghị về chính sách backup đối với CSDL nhằm tăng tính an toàn và giảm thời gian backup và restore.

Thực hiện cập nhật lỗi và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu:

 • Cập nhật lỗi của CSDL nhằm đảm bảo khắc phục các lỗi có thể phát sinh trong hệ thống do CSDL gây ra.
 • Tối ưu hóa CSDL nhằm đạt mục đích tăng tốc cho CSDL, giảm thời gian đáp ứng của chương trình hoặc dịch vụ liên quan.

Theo dõi, kiểm tra hoạt động của hệ thống trong thời gian 01 tuần sau khi thực hiện bảo trì tối ưu hóa


Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:

Hà Nội: Mr Nguyễn Tùng Linh – 0989 890 326 – linhnt@bnh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp! Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!