Dịch vụ triển khai giả pháp DR và Live Reporting bằng công nghệ Oracle Data Guard, Oracle Stream hoặc Oracle GoldenGate.

 • Triển khải Oracle Data Guard

Giải pháp Oracle Data Guard là xây dựng hệ thống bao gồm một CSDL chính và một hay nhiều CSDL dự phòng. CSDL chính hay còn gọi là Primary Database có chức năng liên tục gửi những cập nhật ở dạng dữ liệu redo đến các CSDL dự phòng, còn được gọi là Standby Database. Việc này sẽ đảm bảo dữ liệu luôn trong tình trạng đồng bộ giữa các CSDL với nhau.Dữ liệu sau khi đến các Standby Database sẽ được cập nhật vào database.Trong trường hợp Primary Database gặp sự cố như là: lỗi phần cứng, dữ liệu hoặc gặp thảm họa thì Standby Database sẽ đảm nhiệm vai trò của Primary Standby, các ứng dụng sẽ được kết nối đến Standby Database. Lúc này Standby Database hoạt động không khác gì Primary Database. Sau khi Primary Database được phục hồi sẽ được hoán đổi lại với nhau.

           http://wecommit.com.vn/files/Trien%20khai%20Oracle/trien%20khai%20oracle%202.png
 

 • Lợi ích khi triển khai giải pháp Oracle Data Guard
 • Máy chủ dự phòng cho phép truy xuất dữ liệu ở mức chỉ đọc trong khi đồng bộ với máy chủ chính
 • Đảm bảo an toàn dữ liệu trung tâm chính hoặc trung tâm từ xa trong trường hợp xảy ra thảm họa
 • Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu
 • Hỗ trợ chạy trên nền tảng các máy chủ Oracle, Exadata.
 • Không giới hạn các loại dữ liệu, hệ thống lưu trữ và thao tác DDL và DML
 • Tự động chuyển đổi vai trò giữa máy chính và máy dự phòng nhanh chóng
 • Tăng hiệu suất máy chủ chính bằng việc chuyển các báo cáo sang máy chủ dự phòng
 • Tận dùng tối đa đường truyền bằng tính năng nén dữ liệu.
 • Giải pháp triển khai Oracle GoldenGate

Triển khai Oracle Golden Gate là giải pháp tích hợp dữ liệu theo thời gian thực đảm bảo tính sẵn sàng và truy cập vào ứng dụng quan trọng. Oracle GoldenGate cung cấp một giải pháp đồng bộ dữ liệu các phiên giao dịch giữa các hệ thống sản xuất và phân tích một các nhanh chóng và mạnh mẽ. Giải pháp triển khai Oracle GoldenGate tối ưu được các tính năngthu thập, lọc, vận chuyển, kiểm tra, chuyển đổi và phân phối dữ liệu các phiên giao dịch theo thời thực trong môi trường cơ sở dữ liệu Oracle và các dữ liệu khác với sự đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu suất cao. Oracle GoldenGate với tính năng quản lý dữ liệu các phiên giao dịch đảm bảo tính toàn vẹn và đảm bảo dữ liệu tham chiều giữa cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sơ dữ liệu đích.

http://wecommit.com.vn/files/Trien%20khai%20Oracle/trien%20khai%20oracle%20-7.png

 • Lợi ích của giải pháp Oracle GoldenGate
 • Tích hợp dữ liệu theo thời gian thực trên hệ thống
 • Truy cập theo thời gian thực đến thông tin thực
 • Cấu trúc hỗ trợ Module mạnh mẽ
 • Đảm bảo tính sẵn sàng liên tục đối với các ứng dụng quan trọng

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:

Hà Nội: Mr Nguyễn Tùng Linh – 0989 890 326 – linhnt@bnh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp! Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!