Dịch vụ triển khai giải pháp High Available bằng công nghệ Oracle Real Application Cluster (RAC).

BNH với đội ngũ chuyên gia giầu kinh nghiêm, đã và đang cung cấp các dịch vụ và giải pháp Oracle cho rất nhiều các khách hàng lớn. Nội dung cung cấp các dịch vụ và giải pháp của BNH rất phong phú, và linh hoạt.  

  •  RAC là giải pháp duy nhất cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt và tính sẵn sàng cao cho ứng dụng cơ sở dữ liệu. Giải pháp này tốt hơn Failover Clustering vốn có sẵn trên hầu hết các nền tảng hiện nay. Failover Clustering là giải pháp cung cấp tính sẵn sàng cao hơn một máy chủ đơn lẻ nhưng mức độ phục vụ sẵn sàng lại thấp hơn những gì bạn có thể đạt được với RAC và bạn sẽ không có được khả năng mở rộng linh hoạt và tận dụng tài nguyên hệ thống như đối với RAC.
  •  Một cơ sở dữ liệu RAC là cơ sở dữ liệu được bó lại. Một hệ cluster là một nhóm các máy chủ độc lập hơn lại như một hệ thống đơn lẻ. Cluster cải thiện khả năng chịu lỗi và cho phép phát triển hệ thống lớn lên theo dạng module qua các hệ thống đa xử lý đối xứng đơn lẻ ( single multi – processor – SMP ). Trong trường hợp một hệ thống xảy ra lỗi, hệ thống cluster đảm bảo tính sẵn sàng cao đối với người dùng.
  • Cùng với tính sẵn sàng cao, RAC còn cung cấp cho bạn khả năng mở rộng linh hoạt. Thay vì phải trang bị các Server đủ lớn để đáp ứng được mức tải cho ứng dụng như khi sử dụng giải pháp Failover Clustering, RAC cho phép phân chia tải ra nhiều máy chủ trong cùng Cluster. Do đó thay vì mua một vài máy chủ lớn thì bạn có thể nhiều máy chủ nhỏ hơn để giảm thiểu tác động của các sự cố về máy chủ.

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:

Hà Nội: Mr Nguyễn Tùng Linh – 0989890326 – linhnt@bnh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp! Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!