DỊCH VỤ NÂNG CẤP VÀ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP HA (HIGH AVAILABLE)

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, MANG LẠI GIÁ TRỊ LỚN CHO KHÁCH HÀNG

LỢI ÍCH

 • Đánh giá mô hình hiện tại và đề xuất mô hình tối ưu (MAA) để đảm bảo tính sãn sàng của hệ thống.
 • Nâng cấp và chuyển đổi đảm bảo downtime và phương án hiệu quả và an toàn nhất.
 • Được hỗ trợ bời nhưng chuyên gia giầu kinh nghiêm của BNH

Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ triển khai các hệ thống Maximum Availability Architech (MMA) để đáp ứng tính sãn sàng cao cho các hệ thống kinh doanh quan trọng, phòng ngừa được các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

Cung cấp dịch vụ nâng cấp và chuyển đổi hệ thống CSDL tối ưu, đảm bảo thời gian downtime ít nhất và phương án an toàn nhất.

BNH đã thưc hiện nâng cấp và chuyển đổi rất nhiều hệ thống quan trọng như core-banking, bccs…

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐỘC ĐÁO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BNH

BNH là partner của Oracle, đảm bảo cung cấp sản phẩm dịch vụ đúng theo tiêu chuẩn của hãng Oracle.

Hệ thống được hỗ trợ kỹ thuật bởi những chuyên gia là những người được đào tạo chính quy trong và ngoài nước với trình độ chuyên môn cao, được công nhận của hãng, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm thực tế với các dự án lớn tại nước ngoài và Việt nam, đã đạt được các chứng chỉ quốc tế của hãng như sau:

 • Oracle Weblogic Server 12c Certified Implementation Specialist
 • Oracle Database 11g Administrator Certificated Professional
 • Oracle Database 12c Administrator Certificated Professional
 • Oracle Database 11g Security Certificated Specialist
 • Oracle Expert, Oracle Database 12c: RAC and Grid Infractructure Administrator
 • Oracle Expert, Oracle Database 12c Data Guard Administrator
 • Oracle Expert, Oracle Database 12c Maximum Availablity
 • Oracle Database 11g Perfomance Tuning Expert
 • Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning

Công ty có trụ sở ở Hà Nội, cung cấp đội ngũ chuyên gia kỹ thuật onsite trong 1 giờ kề từ khi khách hàng yêu cầu để phối hợp xử lý sự cố hoặc hỗ trợ các yêu cầu kỹ thuật hệ thống.Contact Me on Zalo
0989890326